วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การสืบพันธุ์ของม้าน้ำ


ม้าน้ำ เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการปฏิสนธิภายนอก ม้าน้ำตัวเมียจะวางไข่ในน้ำ เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว ตัวผู้จะเก็บไข่ไว้ในกระเป๋าหน้าท้อง จนตัวอ่อนฟักออกเป็นตัวและเจริญเติบโตเต็มที่จึงจะออกมาอยู่ภายนอกกระเป๋า